Krzysztof Sławomir Król mieszka w Krakowie. Maluje i rysuje. Opowiadane przez niego historie mogą niepokoić,a nawet niekiedy przerażać. Niektóre z nich powinny jednak powodować rozluźnienie, a nawet niepohamowany śmiech. Podróże do Chin i na Daleki Wschód zmieniły jego postrzeganie rzeczywistości i estetyki. Widoczne jest to szczególnie w rysunkach, w których stara się dynamiczną syntezą skupić uwagę na jednym, z pozoru błahym punkcie. Kilkoma pociągnięciami pędzla, z małej plamy barwnej, potrafi wykreować intrygujących bohaterów wprzęgniętych we własne problemy. Jest twórcą autorskiej serii "Główki - Ołówki", w której stara się spersonifikować takie narzędzie pracy rysownika jakim jest ołówek.

Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach.

Używane przez niego techniki malarskie to: tempera, pastel, tusz, ołówek, gwasz, olej.

Wystawy w Krakowie:

- Galeria „RIO” – wystawa rysunku syntetycznego „Tempera, tusz i kawa”

- Dom Kultury „Podgórze” – wystawa „Dzieła różne”

- Klub Dziennikarzy "Pod Gruszką" - wystawa "Sub Pira"

- 18. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie - wystawa "Inspiracje vol. 1 - Moje Książki"

- Festiwal Podróżniczy Travenalia 2014 - wystawa "Inspiracje vol. 2 - Moje Podróże"

- Galeria Atelier/SCKM (dawna Synagoga Poppera) - wystawa "Raj utracony"

- Cafe Szuwary - wystawa "Kradzież myśli"

- Galeria Winnacja - wystawa pasteli

- Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY - wystawa zbiorowa "Proces twórczy - fenomen otwartego dzieła sztuki"

- Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY - wystawa ind. "Morskie opowieści"

- Nowohuckie Centrum Kultury - wystawa "Muflonik, czyli krótkie historie miłosne"

- Cafe Manekin – 2003 wystawa "Suszenie bielizny" i 2002 wystawa "Kolory myśli"

- Galeria "m", Klub Kuźnia

- Dom Studencki PIAST

- Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej

- Galeria Pisma Literacko-Artystycznego

- Galeria Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki

- Centrum Kultury ROTUNDA

- DESA Galeria "A" Ellen Koszyk - wystawa "Pornografia jest niczym"


Oraz:

- udział w Art Fresh Festival 2015 i 2016

- coroczny (od 1999) udział w charytatywnej aukcji organizowanej przez Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

- udział w Targach Sztuki "Sztukobranie" w Pałacu Pod Baranami

- udział w 2. Nowohuckim Festiwalu Sztuki

- udział w 1. Nowohuckim Festiwalu Sztuki


                                        

Krzysztof Sławomir Król - the artist living in Krakow. He paints using pastels and draws (mainly small forms). His works are based on metaphors and self invented symbolism. He express his inner-self by giving new meaning to items found in our world.

His art evokes feelings hard to describe in terms of logic. The subjects of his works are undefined and elusive beings.

He had several solo exhibitions and his works are in private collections.


Exhibitions in Krakow:

- „RIO” Gallery – „Tempera, ink and coffee”

- „Podgórze” Cultural Centre –  „Various works” exhibition

- "Pod Gruszką" Journalists' Club -  "Sub Pira" exhibition

- 18. International Book Fairs in Krakow -  "Inspirations vol. 1 - My books" exhibition

- Travelers Festival "Travenalia 2014" -  "Inspirations vol. 2 - My travels" exhibition

- Gallery Atelier/SCKM (former Popper's Synagogue) - "Paradise lost" exhibition

- Szuwary Cafe - "Thought steal" exhibition

- Winnacja Gallery

- Modern Art Centre SOLVAY

- Nowa Huta Cultural Centre - "Muflonik, short love stories"

- Manekin Cafe - "Underwear drying" exhibition

- Kuźnia Club - Gallery "m"

- Student Hotel PIAST

- Helena Modrzejewska National Stary Theatre

- Pismo Literacko - Artystyczne gallery

- International Book and Press Club - KMPiK gallery

- Centre of Culture ROTUNDA

- DESA Galeria "A" Ellen Koszyk - "Pornography is nothing" exhibition


Others:

- Art Fresh Festival 2015 and 2016

- "Wielkie Serce" Charity Auctions (every year, since 1999)

- "Sztukobranie" Art Fairs

- 2. NHFest

- 1. NHFest